Skadedjur

Om du misstänker att du drabbats av skadedjur i lägenheten (t.ex. vägglöss och kackerlackor) är du skyldig att meddela styrelsen detta. Avgiftsfri sanering ingår i föreningens försäkring.

Under december kommer Rentokil att placera ut fällor för bekämpning av råttor utomhus. Var noga med att inte lämna något avfall på marken och undvik att mata fåglarna. Meddela styrelsen om du ser råttor eller möss inomhus i fastigheten.