Tvättstugebokning / Laundry booking

Vi kommer gå över till ett nytt bokningssystem för tvättstugorna från och med 1 mars och därför finns det inga papper i tvättstugorna där man kan boka efter februari. Informationsblad med instruktioner och inloggningsuppgifter kommer delas ut under veckan. En länk för bokning via webben finns längst upp till vänster på denna sida (i det svarta fältet).


We will switch to a new booking system for the laundry rooms from 1 March and therefore there are no papers in the laundry rooms where you can book after February. Leaflets with instructions and log in information will be haded out this week. A link for web booking can be found in the top left corner of this page (in the black field).