LED-belysning i trapphusen

I slutet av vecka 8 kommer vi börja byta ut belysningen i trapphusen till LED-belysning.

Den nya belysningen har sensorer i alla lampor och tänder lamporna efterhand som man passerar dem.

Vi kommer även titta över belysningen i källarkorridorerna men lösningen för dessa är inte klar ännu.


At the end of week 8, we will start changing the lighting in the stairwells to LED lighting.

The new lighting has sensors in all the lamps and lights the lamps as you pass them.

We will also look at the lighting in the basement corridors but the solution for these is not decided yet.