Stämman flyttad till 29 juni

På grund av corona-viruset flyttas stämman till den 29:e juni. Enligt våra stadgar kan den inte flyttas till ett ännu senare datum. Vi undersöker möjligheterna att alla ska kunna vara med och rösta utan att vi tränger ihop oss i en gemensam lokal. Instruktioner kommer att följa med kallelsen som delas ut till alla boende.

The yearly meeting has been moved to the 29th of June because of the corona virus. The meeting cannot be postponed any longer according to our statues. We are investigating the possibilities to hold the meeting without gathering in one room. Further instructions will follow in the invitation that will be handed out to all apartments.