Elrenovering – preliminära datum

Arbetet kommer starta den 2:a juni i 3A och fortsätter den 3:e juni i 3B se Elrenovering för mer information (övriga trapphus).

The electrical work will start June 2nd in 3A and continue in 3B June the 3rd see Elrenovering for more information.