Vattenläcka / water leak

Där är eventuellt en vattenläcka på vår inkommande ledning. I samband med felsökningen kan vattnet bli missfärgat av rost i ledningarna. Spolar man försvinner detta ganska snabbt. Den 14 juni kommer de börja gräva och vattnet kommer stängas av, kanske inte förrän någon dag senare men det vet vi inte förrän de börjar gräva. Räkna med både kortare och längre avbrott under vecka 24.

There may be a water leak on our incoming pipeline. During troubleshooting, the water can become discolored by rust in the pipes. If you rinse, this disappears fairly quickly. On June 14, they will start digging and the water will be shut off, maybe not until a day later but we do not know until they start digging. Expect both shorter and longer breaks during week 24.