Avbrott på el, internet m.m.

2 maj bryts elen i 3A till 3D
4 maj bryts elen i 3E till 5B
9 maj bryts elen i 5C till 5F
11 maj bryts elen i 5G till 5J
Elen beräknas tillbaka ca 16:00

Vår internetanslutning kommer in i början av huset vilket innebär att de som bor i 5J kommer sakna internetanslutning samtliga datum medan de som bor i 3A kommer ha internetuppkoppling bortsett från första dagen då de även saknar el. Gränserna för internet och el är dock inte helt gemensam t.ex. kommer antagligen 3D drabbas även den 4 maj.

Även kabel-tv kommer påverkas de dagar det är avbrott och det är inte självklart vilka dagar respektive trapphus kommer påverkas.

Ventilationen kommer också påverkas men värmen och varmvattnet ska fungera som vanligt.


May 2nd there will be no electricity in 3A to 3D
May 4th there will be no electricity in 3E to 5B
May 9th there will be no electricity in 5C to 5F
May 11th there will be no electricity in 5G to 5J

The electricity is expected back around 4 pm

Our internet connection comes in at the beginning of the house, which means that those who live in 5J will have no internet connection on all dates, while those who live in 3A will have an internet connection except from the first day when they also lack electricity. However, the boundaries for internet and electricity are not completely common, e.g. 3D will probably also be affected on May 4.

Cable TV will also be affected on the days when there are interruptions and it is not obvious which days the respective stairwells will be affected.

The ventilation will also be affected, but the heat and hot water will work as usual.