Ändrat elpris

Det var beräknat att IMD, automatisk avläsning av elförbrukning, skulle komma igång från och med april 2023. Förutsättningarna för IMD är ännu inte klara, trots att det står IMD på avierna. Därför har vi använt samma princip som för föregående avier, dvs. en schablon för lägenhetens tidigare förbrukade el vilket baseras på estimat från NordPool. April-juni-avierna är justerade till ett kwh-pris på 3,13kr från det tidigare aviserade 4,5kr/kwh.