Andrahandsuthyrning

I föreningens stadgar anges att en bostadsrättshavare får upplåta lägenheten i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. För att beviljas andrahandsuthyrning måste bostadrättshavaren ange vilken tid andrahandsuthyrningen avser och även kunna styrka att han/hon själv inte har tillfälle att använda lägenheten.

Formulär för att ansöka om andrahandsuthyrning finns här: Blankett för andrahandsupplåtelse

Blanketten skickas till HSB som normalt hanterar ansökan, i tveksamma fall kontaktar HSB styrelsen för beslut. Det brukar inte vara något problem att få sin ansökan godkänd så länge man har giltiga skäl. Tänk på att ansökan ska vara godkänd innan uthyrningen påbörjas. I enlighet med föreningens stadgar tas en avgift ut för andrahandsuthyrningar. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år och lägenhet. Detta debiteras månadsvis på de ordinarie avgiftsavierna.

Vi godkänner normalt max 12 månader åt gången. Anledningen är att under ett år kan förutsättningarna har ändrats. Så länge man har giltiga skäl går det bra att skicka in en ny ansökan för att förlänga uthyrningen.

Olovlig upplåtelse i andra hand är grund till förverkande vilket innebär att föreningen kan säga upp innehavaren och lägenheten måste säljas. I kombination med oskäligt hög hyra är det dessutom ett brott vilket innebär att man riskerar böter eller fängelse. Tänk också på att du som flyttar är skyldig att anmäla din nya adress till Skatteverket inom en vecka, annars kan du göra dig skyldigt till folkbokföringsbrott.

Mer information:
https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/andrahand-och-inneboende/uthyrning-i-andra-hand/
https://www.fastighetsagarna.se/fakta/brf/andrahandsuthyrning/andrahandsuthyrning—detta-galler-mellan-bostadsrattshavare-och-hyresgast/