Eldebitering

Från och med juli 2023 kommer debiteringen av elen vara baserad på automatisk avläsning av mätarna. Eftersom avierna för juli, augusti och september skapas under juni kommer man betala för förbrukningen i mars på juliavin, för förbrukningen i april på augustiavin och för förbrukningen i maj på septemberavin (då det är den sista månad det finns uppgifter för när avierna skapas). I praktiken blir det en eftersläpning på fyra månader. Det innebär att man kommer få elräkningar från HSB fyra månader efter man har flyttat från lägenheten. Se till att uppdatera din adress hos HSB när du flyttar så att du får dessa räkningar.

På avierna som har skickats ut för januari till juni 2023 står det felaktigt att det är IMD (Individuell Mätning och Debitering) för tidigare månader. Det är fel. Beloppen som har betalats in under denna period är beräknad förbrukning den aktuella månaden baserat på ett uppskattat pris. Eftersom vi redan har debiterat för uppskattad förbrukning fram till och med juni och den nya debiteringen gäller från mars kommer vi återbetala beloppen som är inbetalda mars till juni.

Föreningen har under många år debiterat uppskattad förbrukning och sedan korrigerat denna en gång om året. (Det beslutades på den ordinarie stämman 2003-05-08 att föreningen skulle köpa in el gemensamt för alla lägenheter.) Tyvärr har denna korrigering inte gjorts sedan avstämningen för 2016 som gjordes i början av 2017. Det största felet har blivit under 2021 och 2022 på grund av de höga elpriserna men styrelsen har valt att basera beräkningen på hela perioden eftersom de flesta lägenheter har betalt för mycket under 2017-2020 och för lite under 2021 och 2022.

Styrelsen har också beslutat att återbetala ett belopp motsvarande det förväntade elstödet för oktober 2021 till september 2022 även om föreningen inte har fått dessa pengar ännu. Stödet är beräknat baserat på respektive lägenhets förbrukning under denna period. Även när man tar med elstödet har genomsnittslägenheten betalt för lite under perioden 2017-2022 men i kombination med att vi även betalar tillbaka fyra månader under 2023 innebär det att de flesta lägenheter kommer få pengar tillbaka. För de som har flyttat in efter januari 2017 har vi tittat på tillträdesdatumet och gjort beräkningen från den första hela månaden.

Beloppen för respektive lägenhet delas ut på papper till lägenheterna.

De som har en skuld till föreningen kommer få denna uppdelad på avierna för juli, augusti och september där man betalar en tredjedel av skulden var månad.

Det kommer inte göras något utbetalning till de som ska få tillbaka pengar utan beloppet dras i första hand av på avin i juli och är beloppet större än juliavin dras det av på så många kommande avier som behövs för att återbetala hela beloppet.

För tillfället verkar det inte som att bostadsrättsföreningar kommer få ta del av elstödet för november och december 2022. Styrelsen har inte beslutat hur eventuellt framtida elstöd ska hanteras utan återkommer med information om/när det blir aktuellt.