Elrenovering

Preliminära datum

Bytet av ledningar mellan källaren och lägenheterna kommer påbörjas den 2 juni. Elektroteam behöver komma in i samtliga lägenheter i trapphuset denna dag. Tiderna är preliminära, det kommer information i trapphusen också.

The replacement of the wiring between the basement and the apartments will begin on 2 June. Electroteam need to enter all the apartments in the stairwell this day. The times are preliminary, there will be information in the stairwells as well.

3A: 2021-06-02
3B: 2021-06-03
3C: 2021-06-07
3D: 2021-06-08
3E: 2021-06-09
3F: 2021-06-10
3G: 2021-06-14
5A: 2021-06-15
5B: 2021-06-16
5C: 2021-06-17
5D: 2021-06-21
5E: 2021-06-22
5F: 2021-06-23
5G: 2021-06-28
5H: 2021-06-29
5I: 2021-06-30
5J: 2021-07-01

Information

(Click here for information in English about the upcoming renovations of the electric installations.)

Upphandling av elrenovering är nu äntligen avslutad. Det ska bli så skönt att höja säkerheten och
elstandarden i hela huset. Detta är ett första brev med generell information. Ni kommer senare att
bli kontaktade för vad som gäller er specifika lägenhet. Tunahus har skrivit ett avtal för hela
arbetet med Elektroteam AB. De kommer att starta i slutet av maj och hela projektet beräknas ta
18 månader. Arbetet kommer börja i 3A och görs trapphus för trapphus. Det är dock inte klart om
de kommer börja med att byta elcentraler i alla lägenheter först.


Varje lägenhet kommer behöva släppa in Elektroteam vid flera tillfällen:

• Första gången (del av dag) när strömmen bryts i ett helt trapphus för att stamledningarna
ska bytas och nya elcentraler (proppskåp) sättas upp i varje lägenhet. De nya elcentralerna
har inte samma mått som de gamla. Elektroteam behöver enbart fri arbetsyta i hallen
innanför lägenhetsdörren.

• Andra gången (1-2 dagar) för renovering av elen inne i lägenheten. Om inte allt i
lägenheten hinns med på samma dag kommer de tillbaka ytterligare en dag för
färdigställande. Elektroteam behöver fri arbetsyta runt alla installationer.

• Sista gången (del av dag) för besiktning av arbetet i lägenheten. Alla installationer måste
vara tillgängliga för besiktning.


Det är oerhört viktigt för tidsplanen och kostnaden att Elektroteam kommer in i lägenheten vid
alla avtalade tillfällen. Mer information om möjlighet att lämna nyckel kommer senare. Vi
uppmanar alla att kontrollera och uppdatera sin kontaktinformation på HSBs hemsida
https://www.hsb.se/skane under fliken ”Min profil”. Det går bra att logga in med bankID.


Arbetsyta
Elektroteam behöver 1 meters fri arbetsyta kring alla installationer (uttag, brytare, dragna
ledningar, elcentraler). Detta gäller även under uttagen i taken – ställ inga möbler under takdosan.
Elektroteam kommer att vara ansvarig för att alla el-installationer i lägenheterna är korrekt
utförda när de slutfört renoveringen. Det betyder att boende som tidigare gjort elrenoveringar
måste lämna fri arbetsyta runt alla installationer för att de ska kunna kontrolleras.


Arbete i lägenheten
I avtalet ingår att elcentralen i varje lägenhet byts liksom allt kablage i väggarna och samtliga
takdosor. Gamla och icke jordade uttag kommer att bytas ut liksom gamla väggströmbrytare.
Texten fortsätter på baksidan


Extra uttag
För lägenheter där inga extra uttag installerats tidigare ingår ett extra uttag i varje rum (fyror får 4
nya uttag och ettorna får 1 nytt uttag). För alla lägenheter ingår dessutom ett nytt uttag under
diskbänken för inkoppling av t.ex. diskmaskin. Förutom detta kommer boende ha möjlighet att
välja till ytterligare uttag. Tillval bekostar boende själv enligt en prislista.


Taklampor
Enligt gällande regler måste vi byta uttagen i taken till den nya EU-standarden DCL. Det gör att
ingen av oss har de kontakter som passar i våra befintliga taklampor. I avtalet ingår att
Elektroteam byter till rätt kontakt i de fall armaturen uppfyller övriga säkerhetskrav. Om
armaturen inte uppfyller kraven kommer de i stället bara att lämna en kort kabel där man kan
skruva i en lampa. Om du har en gammal taklampa är risken stor att du själv måste låta renovera
den för att den ska kunna användas.

Förutom arbetena i lägenheterna ingår också byte av alla elmätare och av kablage fram till
trapphusen i avtalet med Elektroteam.


Vänliga hälsningar
Styrelsen för HSB Brf Tunahus