Elrenovering

Upphandlingen av elrenoveringen är nu avslutad. Elektroteam AB kommer påbörja arbetet i slutet av maj och beräknas bli klara i slutet av 2022. Utöver arbetet i lägenheterna kommer de göra motsvarande jobb i ett antal lokaler i källaren samt även byta ut belysningen i källaren.

Tillträde till lägenheter

Under arbetet kommer Elektroteam behöva tillträde till alla lägenheter vid ett antal tillfällen:

Första gången (del av dag) kommer de byta kablarna från källaren till lägenheten och elcentralen (proppskåpet) i lägenheten. Vid detta tillfälle behöver de bara komma åt elcentralen. De nya centralerna har inte samma mått som de befintliga och har man ställt en garderob framför centralen kan man behöva tömma eller flytta denna. Detta gäller även de som har bytt central själv tidigare.

Andra gången (1-2 dagar) kommer de byta kablage, uttag och brytare i lägenheten. I mindre lägenheter räcker det kanske med en dag men räkna med att de behöver en heldag samt ytterligare lite arbete någon dag senare. Elektroteam behöver 1 meters fri arbetsyta kring alla installationer (uttag, brytare, dragna ledningar) de ska arbeta med. Tänk på att detta även gäller uttagen i taket – ställ inte möblerna så att man inte kommer åt takdosan. Även om man själv har renoverat tidigare och ingenting behöver bytas ska Elektroteam kontrollera att allt är rätt inkopplat.

Sista gången (del av dag) är när arbetet ska besiktigas. Detta går förhoppningsvis ganska snabbt men de vill antagligen titta i hela lägenheten.

Det är oerhört viktigt för tidplanen och kostnaden att Elektroteam kommer in i lägenheten vid alla avtalade tillfällen. Mer information om möjlighet att lämna nyckel kommer senare.

Arbetet kommer börja i 3A och görs trapphus för trapphus. Det är dock inte klart om de kommer byta elcentraler i alla lägenheter först eller om man kommer göra allt klart när man är i trapphuset. Vi återkommer så fort vi har mer information.

Tillval / vad ingår

Det kommer finns en prislista för extra uttag m.m. I arbetet ingår ett extra uttag per rum där rum tolkas så att en tre-rummare får tre extra uttag medan en etta får ett extra uttag. Dessutom ingår ett nytt uttag under diskbänken för inkoppling av t.ex. diskmaskin i alla lägenheter.

Taklampor

Det finns en ny EU-standard (DCL) för lamputtag och dosorna i taket kommer vara av denna typ. Anslutningssladden till befintliga lampor kommer bytas om det är möjligt. Har man en äldre lampa som inte går att koppla in på säkert sätt är det billigare att skaffa en ny lampa än att bygga om den gamla. Den gamla lampan kommer då ersättas med en kort kabel där man kan sätta en vanlig lampa så det inte blir mörkt i rummet.