Elrenovering

Bytet av ledningar mellan källaren och lägenheterna är mer eller mindre avklarat. Elektroteam kommer kontakta de lägenheter där de inte kunde komma in. Vi uppmanar alla att kontrollera och uppdatera sin kontaktinformation på HSBs hemsida https://www.hsb.se/skane under fliken ”Min profil”. Det går bra att logga in med BankID.

The replacement of the wiring between the basement and the apartments are almoast done. Elektroteam will contact the appartments where they didn’t get access.

Arbete i lägenheterna / work in the appartments

Nästa steg är att byta elcentralerna lägenheterna, se till att kablage i väggarna, brytare, uttag och takdosor är i gott skick.

Extra uttag

Alla lägenheter kommer få ett nytt uttag under diskbänken som kan användas till t.ex. diskmaskin. Dessutom ingår det ett extra uttag ”per rum” (fyror får 4 nya uttag och ettorna får 1 nytt uttag). Önskar man fler uttag än vad som ingår går det att beställa på tillvalslisten till en kostnad av 1063 kr (inkl. moms) per uttag.

Har lägenheten tidigare kompletterats med uttag som behöver bytas för att vara godkända och man vill behålla dessa så räkas de som del av de extra uttagen. Är det befintliga uttaget ojordat behöver det bytas, är det jordat kan man räkna med att det befintliga uttaget kan behållas och man kan använda de ingående extrauttagen för att få ytterligare uttag på andra platser. Man behöver inte placera ett uttag per rum utan de kan placeras mer eller mindre fritt i lägenheten (Elektroteam kommer säga till om placeringen är olämplig).

Önskar man uttag vid golvet får man ett dubbeluttag och det dras en utanpåliggande kabel till närmsta uttag/dosa. Vill man ha ett uttag vid strömbrytaren på väggen finns möjlighet att få ett enkeluttag som monteras ihop med lampknappen, då blir det ingen synlig kabel men brytaren och uttaget sticker ut några centermeter från väggen.

Önskad placering av uttagen kan markeras t.ex. med en post-it lapp på väggen om man inte är hemma när arbetet görs (det kan vara bra att markera önskad plats även om man är hemma). Det är inte säkert att uttaget kan placeras exakt på den önskade platsen men de försöker uppfylla önskemålen så långt det går.

Dimmer istället för brytare

Önskar man en dimmer istället för en brytare på väggen till taklampan kan det beställas på tillvalslisten till en kostnad av 688 kr (inkl. moms) per dimmer.

Bänkbelysning i kök

Bänkbelysning med uttag för kök finns på tillvalslistan för 2100 kr (inkl. moms).

Trefas till spis

Det kommer dras fram trefas och sättas ett perilex-uttag till spisen. Därmed behöver man inte någon elektriker om man vill byta spis i framtiden (under förutsättning att den nya levereras med rätt anslutning). De flesta spisar kan kopplas in på många olika sätt. Anslutningen till befintlig spis kommer bytas så att man får en så bra inkoppling som möjligt.

Taklampor

Uttagen i taken blir DCL-uttag (en ganska ny EU-standard). Om det räcker att byta anslutningssladden för att koppla in befintlig lampa ingår det. Krävs det ett större arbete för att koppla in/jorda befintlig taklampa kan man beställa det på tillvalslistan, det görs på löpande räkning och kostar 638 kr/timme. Innan man beställer ombyggnad av lampan ska man kanske fundera på om man vill skaffa en ny lampa. Går det inte att koppla in de befintliga lampan kommer de lämna en kort sladd där man kan skruva i en vanlig glödlampa.

Till köket ingår en led-armatur (platt, rund, 25 cm i diameter) som är tänkt som ersättning i de fall man har en äldre/enklare armatur i köket.

De lägenheter som har garderob med belysning som tillhör lägenheterna kommer kommer få en likadan led-armatur i garderoben.

Övriga arbeten

Det går också att beställa andra elarbeten som man önskar få gjorda. Kostnaden är 638 kr/timme + material. Beskriv vad du vill ha gjort på tillvalslistan så återkommer Elektroteam.

Arbetsyta

Elektroteam behöver 1 meters fri arbetsyta kring alla installationer (uttag, brytare, dragna ledningar, elcentraler). Detta gäller även under uttagen i taken – ställ inga möbler under takdosan. Elektroteam kommer att vara ansvarig för att alla elinstallationer i lägenheterna är korrekt utförda när de slutfört renoveringen. Det betyder att boende som tidigare gjort elrenoveringar måste lämna fri arbetsyta runt alla installationer för att de ska kunna kontrolleras.

Tidplan

Arbetet beräknas ta en dag per lägenhet. Räcker inte tiden till återkommer de normalt sett på fredagen samma vecka och slutför det sista. Det är oerhört viktigt för tidsplanen och kostnaden att Elektroteam kommer in i lägenheten vid alla avtalade tillfällen.

(tidplan kommer)

Om du inte är hemma när Elektroteam kommer kan du lämna nyckel i säkerhetsboxen utanför föreningskontoret (källaren till 3E). Glöm inte att märka nyckeln.

Slutbesiktning

Arbetet kommer besiktigas. Exakt hur detta kommer gå till är inte klart ännu men det kan bli aktuellt med ett separat besök för detta.

Andra arbeten

Även kablarna från elcentralerna fram till trapphusen ska bytas. I samband med detta kommer det bli avbrott på både el och internet. Vi återkommer med datum för detta längre fram.

Frågor?

Vid eventuella frågor om elrenoveringen hänvisar vi till vår projektledare på HSB, Jörgen Offerlind, kontakta HSBs växel 046-210 84 00 eller maila till jorgen.offerlind@hsb.se.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för HSB Brf Tunahus