Rabatterat pris på Yale Doorman

Discounted price on Yale Doorman… english version below.

Om vi kan få ett bra pris planerar vi skicka ut ett erbjudande om installation av Yale Doorman lås. Det är inget som föreningen betalar utan det kommer vara upp till var och en om man vill byta. Föreningen kommer dock se till att låsen som erbjuds går att flytta över till nya dörrar om/när dörrarna till lägenheterna byts ut. Mer information kommer.

(Det finns inget byte av lägenhetsdörrar inplanerat i dagsläget. Byter man dörrar är det vettigaste att byta till säkerhetsdörrar. Då bör man även avskaffa brevinkastet. Gör vi det på alla lägenheter kommer vi behöva postfack i entréerna och för att få plats med dem behöver vi antagligen bygga om barnvagnsrummen.)


If we can get a good price, we plan to send out an offer to install Yale Doorman locks. It is not something that the association pays but it will be up to everyone if you want to change. However, the association will ensure that the locks offered can be moved to new doors if/when the doors to the apartments are replaced. More information to come.

(There is no replacement of apartment doors planned at present. If we change doors, it makes the most sense to change to security doors. Then we should also remove the mail slot. If we do it in all apartments, we will need mailboxes in the entrances and to make room for we probably need to rebuild the pram rooms.)