Protokoll från årsstämman

Den 23 juni 2021 hade Brf Tunahus sin årliga föreningsstämma. Stämman genomfördes detta år genom poströstning.

Protokollet finns att läsa här.