Föreningsstämma

Tunahus årsstämma

Datum för föreningens årsstämma är beslutat till den 23 juni. Vaccinationstakten mot covid är fortfarande oviss och styrelsen har därför beslutat att det inte blir ett fysiskt möte, utan röstning kommer även i år att ske via poströster. Mer information kommer att skickas med kallelsen.


Tunahus yearly meeting

The date for the Tunahus yearly meeting is set to the 23rd of June. The board has decided not to hold a physical meeting, as the pace of vaccination against Covid 19 is too uncertain. The voting will made through mail. More information will come with the invitation.