Föreningsstämma

Tunahus årsstämma flyttad till måndagen den 29:e juni 2020

På grund av corona-viruset flyttas stämman till den 29:e juni. Enligt våra stadgar kan den inte flyttas till ett ännu senare datum. Vi undersöker möjligheterna att alla ska kunna vara med och rösta utan att vi tränger ihop oss i en gemensam lokal. Instruktioner kommer att följa med kallelsen som delas ut till alla boende.


Tunahus yearly meeting moved to Monday the 29th of June 2020

The yearly meeting has been moved to the 29th of June because of the corona virus. The meeting cannot be postponed any longer according to our statues. We are investigating the possibilities to hold the meeting without gathering in one room. Further instructions will follow in the invitation that will be handed out to all apartments.