Föreningsstämma

Tunahus årsstämma 2023

Datum för föreningens årsstämma är beslutat till den 16 maj. Det blir ett fysiskt möte på Restaurant Inspira, Medicon Village. Mer information kommer med kallelsen.

Tunahus yearly meeting 2023

The date for the Tunahus yearly meeting is set to the 16nd of May. We will meet at Restaurant Inspira, Medicon Village. More information will come with the invitation.