Regler & Stadgar

Stadgar

På årsstämman 2018-05-17 röstades en stadgeändring igenom. Eftersom detta var den andra, på varandra följande, gången som stämman enhälligt röstade bifall till HSB:s normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 5, är de nu antagna och gällande.

Regler

Ordningsregler

reviderade 2021-07-14

Inledning

Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen i vår bostadsrättsförening och hoppas att Du skall trivas i Din bostad och i vår förening.

Bostadsrättslagen och föreningens stadgar fastställer huvudprinciperna för föreningens verksamhet. Inom de fastlagda ramarna har styrelsen utarbetat följande ordningsregler. För allas trevnad önskar vi att alla respekterar dessa regler.

Föreningsfrågor

I HSB bor man i förening. Det är medlemmarna som på föreningsstämma väljer styrelse för föreningen, tar ställning till bokslut o s v.

Information om styrelsens sammansättning finns i varje trappuppgång. Medlem som önskar visst ärende behandlat av styrelsen ska skriftligen anmäla detta. Föreningens kontor och brevlåda hittar du i källarplan i trappa 3E, mailadressen är styrelsen@tunahus.se. 

Vicevärd och fastighetsskötsel

Vår tekniska förvaltning sköts av HSB Skåne. Se Vaktmästare & förvaltare för kontaktuppgifter.

Förvaltaren kontaktas rörande föreningsfrågor och utbetalning av inre fonden, hyra av garage och parkeringsplatser, andrahandsuthyrning, överlåtelser m.m.

Vår fastighetsskötare ombesörjer enklaste fastighetsunderhåll, som exempelvis byte av namnskylt på dörrar och namntavlor i trapporna. För att kontakta fastighetsskötaren vänder du dig till HSB Skånes felanmälan, se nedan. I felanmälningstjänsten anmäler du ditt ärende och kan vid behov be att bli uppringd av fastighetsskötaren.

Allmänna trivselregler

Vi vill gärna att du lägger följande regler på minnet:

  • Ytterdörrarna för endast ställas upp tillfälligt, exempelvis vid in- och utlastning, flytt och dylikt. Dörrarna får ej ställas upp efter kl. 21.
  • Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen.
  • Ställ inte föremål i trappuppgångar eller källargångar.
  • Håll ljudnivån på radio, TV och stereoanläggning på en sådan volym att dina grannar inte blir störda, särskilt efter klockan 22.
  • Undvik att bada, duscha, diska i diskmaskin och spela hög musik efter klockan 22.00. Lägg inte glas i returbehållare efter klockan 22.00.
  • Husdjur får ej rastas på föreningens gräsmattor och lekplatser.

Borrning och spikning

Borrning och spikning i väggar, golv och tak är tillåtet:

Vardagar klockan 8-20
Lördagar och söndagar klockan 10-17
Helgdagar är borrning ej tillåten.

Borrning och spikning är mycket störande för omgivningen och är därför strängeligen förbjuden på andra tider. 

Uthyrning

Föreningen lånar ut borrmaskin samt bord och stolar till boende. Transport av bord och stolar ombesörjs av den som lånar. 

Föreningen har ett övernattningsrum i 3B som kan hyras av boende för 100 kronor/natt. 

Övernattningsrummet bokas via samma system som tvättstugorna. Glöm inte att kontakta fastighetsskötaren för att komma överens om överlämning av nyckel. För övrig bokning, kontakta vår förvaltare på HSB Skåne.  

Balkongerna

Se Balkonger

Bostadsrättsförsäkring

Varje lägenhetsinnehavare bör ha egen hemförsäkring. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg vilket innebär att detta tillägg inte behövs i den egna hemförsäkringen.

Spisfläkt

Se Värme & ventilation

Tvättstugor

Se Tvättstugor

Biltvätt

Se Parkering

Cyklar, mopeder och motorcyklar

Se Cykelparkering

Sophantering

Se Sopor

Lägenhetsöverlåtelse

Vid lägenhetsförsäljning måste man ge föreningen en kopia av köpekontraktet och beställa tid för besiktning av lägenheten innan överlåtelsen kan ske på HSB-kontoret. Tillsyn genomförs under ordinarie arbetstid av vicevärden. HSB Skåne ombesörjer panter på lägenheter. Har man bilplats eller garage, gäller en månads uppsägningstid på dessa. De som har avtal med Bahnhof (bredband och ip-telefoni) måste vid avflyttning säga upp detta. 

I enlighet med föreningens stadgar tas en överlåtelseavgift om 2,5% av ett prisbasbelopp. Denna avgift betalas av köparen.
Notera också att föreningen tar ut en pantsättningsavgift om 1% av ett prisbasbelopp per pant. Om en boende byter bank tas denna avgift ut på nytt.

Observera också att föreningen inte godtar juridiska personer som medlemmar, utöver vad som anges i §5 i stadgarna.

Andrahandsuthyrningar

I föreningens stadgar anges att en bostadsrättshavare får upplåta lägenheten i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. För att beviljas andrahandsuthyrning måste bostadrättshavaren ange vilken tid andrahandsuthyrningen avser och även kunna styrka att han/hon själv inte har tillfälle att använda lägenheten.

På föreningens hemsida finns ett formulär för ansökan om andrahandsuthyrning. Formuläret kan även tillhandahållas av vår förvaltare på HSB Skåne.

I enlighet med föreningens stadgar tas en avgift ut för andrahandsuthyrningar. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år och lägenhet. Detta debiteras månadsvis på de ordinarie avgiftsavierna.

Brandskydd

För allas vår säkerhet gäller följande:

Ställ inget brännbart i trapphuset

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material.

Kontakta HSB:s felanmälan om du finner brännbart material i trapphuset eller i källargångarna.

Håll källare och garage låsta

Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset

Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.

Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Testa brandvarnaren!

Brandvarnaren kan rädda ditt liv, testa den regelbundet. Ta gärna för vana att byta batterier inför julen då vi vanligen har många levande ljus tända.

Behöver du hjälp med detta kontakta vaktmästaren.

Var observant!

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Avslutning

Vad vi här har framfört skall ses mot bakgrund av att föreningens styrelse är angelägen om att det i Tunahus skall råda ett gott förhållande och en god sämja mellan föreningens medlemmar.

HSB:s brf Tunahus i Lund

Styrelsen