Underhåll

Pågående

Kontroll av rör i mark/under huset (avlopp, dagvatten)
Elektroniska lås på entréer, källaringångar och korridorsdörrana i källaren

Kommande

OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Spolning av lägenheter och fräsning av bottenavloppet
Säkerhetsdörrar
Fler laddboxar
Översyn av utemiljön (större projekt, längre sikt)

Avslutat

Elrenovering, 2021-2022
Ny vattenservis, 2021
LED-belysning i trapphusen, 2020
Installation av solceller, 2019-2020
Installation av fem laddboxar i kallgaraget närmst huset, 2019
Omfogning av tegelfasad samt renovering och målning av balkonger, 2017-2018
Asfaltering vid varmgaragen, 2016
Spolning och injustering av värmesystemet samt byte av termostater, 2015
Tilläggsisolering av taket, 2014
Byte av entrépartier, 2014
Upprustning av grillplats, 2014
Översyn av VVS och OVK, 2014
Renovering av trapphusen, 2013
Totalrenovering av taket inkl. lanterniner (takfönster med röklucka), 2010-2012
Plattgångarna omlagda, 2011
Renovering av skyddsrummen (målning och belysning), 2010
Garagerenovering (byte av portar, belysning och tak med kondensskydd), 2009
Byte av samtliga ventilationsdon i samband med OVK, 2008
Installation av bergvärme inkl. värmeåtervinning av frånluft, 2006-2007
Fönsterbyte inkl. byte av balkongdörrar, 2004
Stambyte inkl. renovering av badrum, 1995