Övriga kontaktuppgifter

Adressändring – telefon: 0771-97 98 99 (vardagar: 8:00-19:00)

Anticimex – telefon: 075-245 10 00 (vardagar: 8:00-16:00)

Bahnhof – telefon: 010-510 00 00 (vardagar: 8:00-19:00, helger: 10:00-14:00)

Boka Tvättid – telefon 0734-96 00 00

Com Hem – telefon: 90 222 (vardagar: 8:00-19:00, helger: 9:00-18:00)

HSB Skåne – telefon: 046-210 84 00, se även Fastighetsskötare & förvaltare

Lunds kommun – telefon: 046-359 50 00

Polisen, icke akuta ärenden – telefon: 114 14

Polis, räddningstjänst, ambulans vid akuta ärenden – telefon: 112