Kontakt

Besöksadress (kontoret ligger i källaren):
Dag Hammarskjölds väg 3E
224 64 Lund

Fakturaadress (gäller från och med 17 december 2018):
Brf Tunahus i Lund
18-0121-000
FE 11093
838 82 Frösön

Fakturor kan också skickas faktura.skane@hsb.se under förutsättning att fakturan är märkt 18-0121-000.

Organisationsnummer: 745000-1982

Se även övriga alternativ under Kontakt i menyn ovan.