Cykelparkering

Cyklar får inte placeras i trappor, entréer, barnvagnsförråd eller andra gemensamhetsutrymmen. Förutom i cykelställ utomhus kan cyklar även placeras i cykelgaragen i källaren i 3A, 5D, 5F samt 5I.

För att skapa plats för våra cyklar är det nödvändigt med återkommande rensning. Ungefär en gång om året märks alla cyklar (oavsett skick). När detta görs sätts det upp anslag i alla trapphus och man har normalt sett en månad på sig att plocka bort märkningen. Därefter flyttas cyklarna och förvaras i tre månader innan de slängs eller säljs vidare.

Det är förbjudet att inhysa motorfordon inomhus (brandfara).