Balkonger

Mattor, tvätt och liknande får inte hängas över balkongräckena, endast innanför. Av säkerhetsskäl får blomlådor endast hängas på insidan av balkongräcket. Piskning av mattor på balkongerna liksom skakning av mattor, sängkläder, dukar mm från fönstren är inte tillåten. Tänk på att din smuts kan hamna hos dina grannar. Piskställ finns i parken mot Medicon Village.

Grillning får inte ske på balkongen. Det finns en uppbyggd grillplats i parken mot Medicon Village.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar renhållning, ev. snöskottning samt för målning av golvet och balkongfrontens insida. Väggar, tak och frontens utsida tillhör föreningen och får inte målas.

Skivorna på väggen in mot lägenheten samt på väggen med dörr innehåller Asbest.

Se även policy för markiser och solskyddsfilm.

Vid övriga frågor gällande balkongerna, kontakta vår förvaltare på HSB Skåne.