Sopor

Föreningen har uppställningsplatser för källsortering av sopor. Sorteringsfraktioner framgår av anslag på och bredvid tunnorna. Vik ihop kartonger så att mer får plats. Är behållarna vid Din trappa fulla, så gå till nästa. Ställ inte soppåsar vid sidan om (kråkor och råttor kan lockas att samlas vid sophusen).

Större sopor, grovsopor, stora kartonger mm kan kastas i containern på baksidan, vid kallgaragen. Försök vik ihop stora kartonger så att vi får plats med så mycket som möjligt innan containern behöver tömmas. Nyckeln till entrédörren passar i hänglåset.

Elektronikskrot lämnas i den lilla containern på baksidan, vid trappan upp till Tunavägen. Där finns även en container för insamling av kläder och skor.

För borttransportering av uttjänta kylskåp och frysar kontaktas vaktmästaren. I väntan på hämtning placeras dessa vid elektronikcontainern på baksidan.