Tvättstugor

Inom föreningen finns fyra tvättstugor (i 3C, 5A, 5F och 5I) som vardera omfattar tvättmaskiner, torktumlare, torkrum och mangel. OBS Tvättstugan i 5I är ett komplement till den i 5F, de som bor i 5E till 5J får välja vilken de vill använda.

 Tvättstuga 3C, 5A, 5FTvättstuga 5J
Tvättpass 1 (Torkpass 1)07:00-12:00 (07:00-13:00)07:00-10:00 (07:00-11:00)
Tvättpass 2 (Torkpass 2)12:00-16:00 (13:00-17:00)10:00-13:00 (11:00-14:00)
Tvättpass 3 (Torkpass 3)16:00-20:00 (17:00-21:00)13:00-16:00 (14:00-17:00
Tvättpass 4 (Torkpass 4)20:00-21:00 (ingen torktid)16:00-20:00 (17:00-21:00)
Tvättpass 5 (Torkpass 5)20:00-21:00 (ingen torktid)

Tvättiderna regleras med tidur. Begränsningarna i tvättiderna har sin bakgrund i att maskinbullret kan vara störande för närliggande lägenheter.

Tiderna ovan gäller även tvättning med egen maskin i lägenhet.

Mangling och strykning är tillåten även på andra tider.

Tvättid bokas via det elektroniska bokningssystemet Bokatvättid.se. Bokning kan göras antingen på de bokningstavlor som finns uppsatta i samtliga tvättstugor, eller via Bokatvättid.se:s app som finns att ladda ner via App Store eller Google Play. För att boka behövs lägenhetsnummer och en pinkod.  

Varje lägenhet får ha upp till 2 tvättider bokade samtidigt, om tiderna läggs med minst 3 dagars mellanrum. Det är ej tillåtet att ta över någon annans (ej påbörjade) tvättid, utan alla uppmanas istället att aktivt avboka de tider som inte kommer att användas. 

Mattor får inte tvättas i våra maskiner. Inte heller får tvätt blekas eller färgas. Glöm inte tömma fickor på lösa föremål. BH med byglar ska tvättas för hand eller i särskild tvättpåse som kan erhållas från vicevärden. Låt luckorna till maskinerna stå öppna efter tvätt så att vattnet avdunstar.

Den extrastädning som sker regelbundet i tvättstugorna ersätter inte den städning vi gör var och en efter att vi har tvättat. I det före detta mattpiskningsrummet i 3C finns tvättmaskiner för färgning och blekning av tvätt. I dessa maskiner är det även tillåtet att tvätta små mattor, max 5kg.