Parkering

Vill du ställa dig i kö för parkering är det bästa att fylla i formuläret nedan.

Det finns tre typer av parkering i föreningen:
Parkeringsplatser på framsidan, dessa kostar 230 kr/mån
Kallgarage på baksidan, dessa kostar 345 kr/mån
Varmgarage på baksidan, dessa kostar 575 kr/mån
Extrakostnad för laddning kostar 300 kr/mån + elförbrukning

För det mesta brukar man kunna få parkering inom ett par månader men det kan variera under året. Kallgaragen har normalt kortast kö och ibland finns det lediga kallgarage som man kan få direkt. Parkeringsplatser brukar man kunna få efter ca tre månader i kön. Varmgaragen har betydligt längre kö eftersom det inte finns så många, antagligen över ett år. Se även parkeringspolicyn.

För aktuell kötid, kontakt förvaltaren.

Det finns också en parkeringsplats som drivs av LKPAB där det alltid brukar finnas lediga platser. De tar i dagsläget 325 kr/mån för en parkeringsplats.

Laddmöjligheter

Det finns några laddboxar (1x32A / 7,2kW) i kallgaraget närmst huset och tanken är att bygga ut efterhand som det finns behov. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Tvättgarage

På husets baksida mot Medicon Village finns ett varmgarage upplåtet för biltvätt. Tvättgaraget får användas alla dagar mellan 08.00-19.00, men all annan bilvård än tvättning, såsom hjulbyte, reparationer mm, är inte tillåten i tvättgaraget. Nyckeln till entrédörrar passar även här.

Bilpool

Företaget M (som har samma ägare som Sunfleet) har en bilpoolsbil på den kommunala parkeringen utanför huset.

Jag vill ställa mig i kö för