Styrelsen

Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen dvs organisation, förvaltning och administration. Styrelsen sammanträder en gång per månad. Från och med sommaren 2021 har styrelsen följande sammansättning:

ordförande, Anna-Carin Bäckman (5G)
vice ordförande, Olof Paulson (5E)
sekreterare, Malin Lundqvist (5I)
ledamot, Marko Dimovski (5C)
ledamot, Nils Jansson (3B)
ledamot, Nils-Erik Perming (3B)
ledamot, Morgan Persson (5J)

Styrelsen kontaktas i första hand via mail till styrelsen@tunahus.se alternativt förnamn@tunahus.se om man vill nå någon enskild ledamot.

Utanför arbetstid kan man också ringa 046-13 68 09 (det är vanligtvis ordföranden som svarar på detta nummer).