Styrelsen

Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen dvs organisation, förvaltning och administration. Styrelsen sammanträder en gång per månad. Från och med den 23 maj 2022 har styrelsen följande sammansättning:

ordförande, Olof Paulson (5E)
vice ordförande, Anna-Carin Bäckman (5G)
sekreterare, Fredrik Flink (3A)
ledamot, Marie Brink (3B)
ledamot, Marko Dimovski (5C)
ledamot, Nils Jansson (3B)
ledamot, Karolin Pentelius (3A)
ledamot, Nils-Erik Perming (3B)
ledamot, Morgan Persson (5J)
suppleant, Renato de Prisco (5G)
suppleant, Marianne Teurneau (5D)

Styrelsen kontaktas i första hand via mail till styrelsen@tunahus.se alternativt förnamn@tunahus.se om man vill nå någon enskild ledamot.

Utanför arbetstid kan man också ringa 046-13 68 09 (det är vanligtvis ordföranden som svarar på detta nummer).